Wijkagent n.a.v. oproep feest: ‘Politie op de hoogte’