‘Veel meer windmolens voor de Zeeuwse kust’

‘Veel meer windmolens voor de Zeeuwse kust’

OOST-SOUBURG – Het nieuwe windmolenpark voor de monding van de Westerschelde wordt mogelijk veel groter dan gepland. De Commissie millieueffectrapportage adviseert dat het kabinet een vergroting van de plannen gaat onderzoeken.

lees meer

Read More: ‘Veel meer windmolens voor de Zeeuwse kust’